Trùng Thảo Việt Nam

Đông trùng hạ thảo KoVi là sự kết quả của nghiên cứu khoa học công nghệ chuyển giao học hỏi giữa Việt Nam và Hàn Quốc cụ thể là TS Hoàng Văn An phụ trách nghiên cứu công nghệ của công ty, hiện đang công tác và làm việc tại đại học Kyung Hee Hàn Quốc. Đông trùng Kovi nghiên cứu và hợp tác trao đổi kinh nghiệm kỹ thuật nuôi trồng với các nhà nghiên cứu hàng đầu Việt Nam từng làm việc tại các viện nghiên cứu trong nước.  

Cửa hàng giới thiệu sản phẩm Đông Trùng Hạ Thảo KOVI

Các Website bán hàng thuộc hệ thống